1. Národní sbírka zlozvyků

Sběr zlozvyků je základní fází celého projektu a jeho cílem je získat co nejpestřejší škálu zlozvyků. Sběr probíhá napříč celou Českou republikou jak online, tak přímo v terénu. Sbíráme na 200 místech v Čechách i na Moravě, oslovujeme jednotlivce ve městech i na vesnicích, obecenstvo na kulturních i sportovních akcích. Navštěvujeme školy, domovy seniorů, spolky, kluby, volnočasové aktivity i nejrůznější firmy. Snažíme se vždy přivést jednotlivce k zamyšlení nad sebou samým i nad společností obecně. Nehledáme notoricky známé věci (kousání nehtů) ani závislosti (kouření, alkohol), ale pátráme po originálních vzorcích chování, které nám na někom/něčem vadí, nebo se v rodině z generace na generaci dědí. Hledáme zlozvyky vlastní, cizí, rodinné i národní, hledáme zlozvyky, o nichž jsme doposud neměli tušení a které nám umožní vidět naše okolí jinak.

2. Mendelova Tabulka zlozvyků

Cílem druhé fáze projektu je zpracování dat získaných v předchozím půlroce a vytvoření unikátní, a ve světě zcela ojedinělé, Mendelovy tabulky zlozvyků. Ta bude důležitým nástrojem nejen pro vytvoření publikace, ale i pro přímé kontaktování a zapojení účastníků do finální fáze projektu. Zároveň bude prvním důležitým výstupem – webovou stránkou zabývající se zlozvyky v rozsahu, který nemá ve světě obdoby.

3. Encyklopedie zlozvyků

Druhým výstupem projektu je ENCYKLOPEDIE ZLOZVYKŮ – pokusíme se originální formou zpracovat sesbírané zlozvyky do knižní podoby. Publikace představí abecedně řazený slovník zlozvyků, který bude obsahovat přehledně uspořádaná hesla všech kategorií. Její forma bude vycházet z Mendelovy tabulky zlozvyků, ale bude významně obohacena o detailnější zpracování vybraných zlozvyků. Podstatnou roli bude hrát také obrazová složka knihy (fotografie, ilustrace, grafy, mapy, tabulky), jejímž cílem je nejen zkoumat a popularizovat lidské chování, ale současně i dědičnost, a tím také odkaz Gregora Johanna Mendela.

4. Festival Národní sbírky zlozvyků

Vrcholem projektu CELEJ VON je FESTIVAL NÁRODNÍ SBÍRKY ZLOZVYKŮ, který se odehraje u příležitosti Mendel festivalu 2023 v centru Brna a bude završením ročních oslav jubilea zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Účastníci projektu z celé České republiky získají jedinečnou možnost najít v Brně svoje „vzdálené příbuzné“ – právě tak často nazýváme jedince, kteří se pyšní některými ze zlozvyků, které máme my sami. Prostřednictvím velkoformátové participativní akce se pokusíme veřejnost aktivizovat a pomocí její vlastní (vyprovokované) aktivity probudit trvalou změnu v jejím chování.

Formát akce bude upřesněn na základě výsledků širokého sběru zlozvyků a jejich klasifikace, ale především bude vycházet z dlouhodobých zkušeností autorky, která se věnuje sociální architektuře přes dvacet let a úspěšně realizovala desítky podobných projektů po celém světě.