Národní sbírka zlozvyků

15. 2. 2022 – 22. 7. 2023

Sběr zlozvyků je základní fází celého projektu a jeho cílem je získat co nejpestřejší škálu zlozvyků. Probíhá napříč celou Českou republikou jak online, tak přímo v terénu. Sbíráme na 200 místech v Čechách i na Moravě, oslovujeme jednotlivce ve městech i na vesnicích, obecenstvo na kulturních i sportovních akcích. Navštěvujeme školy, domovy seniorů, spolky, kluby, volnočasové aktivity i nejrůznější firmy. Snažíme se vždy přivést jednotlivce k zamyšlení nad sebou samým i nad společností obecně. Nehledáme notoricky známé věci (kousání nehtů) ani závislosti (kouření, alkohol), ale pátráme po originálních vzorcích chování, které nám na někom/něčem vadí, nebo se v rodině z generace na generaci dědí. Hledáme zlozvyky vlastní, cizí, rodinné i národní, hledáme zlozvyky, o nichž jsme doposud neměli tušení a které nám umožní vidět naše okolí jinak.

Seznam se na základě
společných zlozvyků!

17. 6. 2023

Seznamka BolesLOVE, která se uskuteční v Mladé Boleslavi, je prvním významným mezníkem projektu, ve kterém se pokusíme na základě místních zlozvyků přímo propojit místní obyvatele, a projekt tak posunout do další roviny. V první fázi se zaměříme na sběry zlozvyků v Mladé Boleslavi, které poslouží jako základní materiál pro seznamku. Aktivizace veřejnosti a její součinnost tvoří páteř celého projektu a je pro jeho úspěšnou realizaci stěžejní. Seznamování se odehraje během jednoho dne a pokusíme se do něj zapojit co nejrozdílnější vzorek obyvatel, abychom si co nejlépe ověřili seznamovací princip založený na zlozvycích a mohli ho dále rozvíjet v následujících fázích projektu.
www.boleslove.org

Encyklopedie zlozvyků

Naším záměrem bylo během jednoho roku shromáždit co největší množství osobních, rodinných, profesních, lokálních a národních zlozvyků. Původně jsme pro tyto účely plánovali sesbírat 10 000 zlozvyků, ale postupně se před námi otevíraly další překvapivé oblasti, takže jich nakonec máme skoro 30 000! Proto jsme se rozhodli vytvořit ENCYKLOPEDII ZLOZVYKŮ, kterou bychom rádi poděkovali všem, kteří se do projektu jakkoli zapojili.
Publikace představí abecedně řazený slovník zlozvyků, který bude obsahovat přehledně uspořádaná hesla všech kategorií. Její forma bude částečně vycházet z paralelně vznikající Mendelovy tabulky zlozvyků, ale bude významně obohacena o detailnější zpracování vybraných zlozvyků. Podstatnou roli bude hrát také obrazová složka knihy (fotografie, ilustrace, grafy, mapy, tabulky), jejímž cílem je nejen zkoumat a popularizovat lidské chování, ale současně i dědičnost, a tím také odkaz Gregora Johanna Mendela.

Mendelova tabulka zlozvyků

22. 7. 2023 – 22. 7. 2024

Po zpracování veškerých dat získaných během ročních sběrů zlozvyků vznikne unikátní, a ve světě zcela ojedinělá, Mendelova tabulka zlozvyků. Ta bude důležitým nástrojem nejen pro vytvoření publikace, ale i pro přímé kontaktování a zapojení účastníků do finální fáze projektu. Zároveň bude důležitým výstupem – webovou stránkou zabývající se zlozvyky v rozsahu, který nemá ve světě obdoby.